Navigacija

Informacija sa 16. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 16. sjednici održanoj 18. 07. 2014. godine usvojio je Informaciju o finansijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci za period od 01.01. do 30.06.2014. godine, sa prijedlogom mjera i aktivnosti, a
odgovarajuće službe Univerziteta su dobile zaduženje da za narednu sjednicu Upravnog odbora pripreme Izvještaj o finansijskom poslovanju UNBL za period 01.01.2014. godine do 30.09.2014. godine.

Takođe, Upravni odbor jednoglasno je prihvatio Informaciju o realizaciji plana javnih nabavki za prvih šest mjeseci 2014. godine, kao i Informaciju o prikupljenoj finansijskoj pomoći radnicima Univerziteta pogođenim poplavama, uz obavezu da se u narednom periodu pripremi izvještaj sa svih organizacionih jedinica o prikupljenoj pomoći.

Upravni odbor je na svojoj 16. sjednici razmatrao i u cjelosti odbio kao neosnovane žalbe doc. dr Radenka I. Višnjića i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta na Odluku Disciplinske komisije Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 01/04-2.4530-17/13/14 od 12.06.2014. godine. Takođe, odbijen je i Prigovor Dragoslave Bjelajac rukovodioca studentske službe Medicinskog fakulteta na Odluku Upravnog odbora broj: 03/04-2144-4/14 od 24.06.2014. godine.

Nakon razmatranja prijedloga Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Istočnom
Sarajevu, sa sjedištem u Doboju za pomoć na sanaciji posljedica od poplave, Upravni
odbor jednoglasno je usvojio Zaključak kojim se obavezuje rektor Univerziteta u Banjoj
Luci prof. dr Stanko Stanić da, zajedno sa rektorom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, usaglasi način i rokove obezbjeđivanja pomoći za Saobraćajni fakultet.

Upravni odbor je na istoj sjednici prihvatio Informaciju o sastanku sa ministrom
prosvjete kulture i ministrom trgovine, ugostiteljstva i turizma u Vladi Republike
Srpske u vezi sa hotelom „Krajina“, kao i Informaciju o toku realizacije projekta
uvođenja Integrisanog informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci.

U nastavaku sjednice, finansijski direktor Univerziteta Duško Lazić dao je detaljnu informaciju o dosadašnjim aktivnostima i postupcima, te napredovanju radova na izgradnji Paviljona IV, nakon čega je Upravni odbor jednoglasno prihvatio datu informaciju.

Upravni odbor je na svojoj 16. sjednici donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke radova na uređenju pločnika između fakulteta na lokaciji Bulevar vojvode Stepe Stepanovića.

Takođe, donio je odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Primorska, Koper (Republika Slovenija), te Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Udruženja „Inicijativa za poljoprivredu i ruralni razvoj i životnu sredinu“ (AREA) iz Banja Luke.

Predsjednik Upravnog odbora prof. dr Mile Dmičić informisao je prisutne članove da je, zbog isteka mandata studentu Mitru Miljiću, izabran novi član Upravnog odbora iz reda studenata Milorad Božić, student Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji će od naredne sjednice učestvovati u radu Upravnog odbora.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3515/uni-2.jpg