Navigacija

Sastanak prorektora za naučnoistraživački rad sa prodekanima

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Sastanak prorektora za naučnoistraživački rad sa prodekanima za NIR održan je 11. jula 2014. godine sa početkom u 9:00 časova u Sali za Senat Univerziteta. Dnevni red sastanka bio je:
1. Baza podataka
2. Povelja i Kodeks - Akcioni plan
3. Informacioni sistem - unošenje bibliografije istraživača

 

Mario Milanović, rukovodilac UPC-a, predstavio je bazu podataka istraživača sa jedne strane i privrede sa druge strane. Osnovni cilj je stavljen na transfer znanja i tehnologija sa Univerziteta u privredu. U toku naredne sedmice očekuje se da baza bude zvanično postavljena na mrežu.

 

Prorektor Milan Mataruga predstavio je nacrt verziju Akcionog plana u vezi Povelje i Kodeksa, nakon čega je uslijedila diskusija, te je dogovoreno da se navedeni dokument razmotri u svim organizacionim jedinicama i sa komentarija na isti dostavi do 1. septembra 2014. godine kako bi se dokument pripremio za Senat.

 

 

U vezi unošenja bibliografija istraživača u Informacioni sistem razgovaralo se o nedostacima koje treba otkloniti i rješenjima kako istraživači ne bi imali nedoumica prilikom unošenja podataka. Dogovoreno je da se u toku naredne sedmice pošalju komentari prorektoru Matarugi ili kolegama u URC-u.

Sastanak je završen u 10:30.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3469/sastanak-prodekana-NIR00.jpg