Navigacija

Bosna i Hercegovina potpisala pristup programu Horizont 2020

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Projekt “Izgradnja kapaciteta u BiH za evropske programe i inicijative za istraživanja i tehnološki razvoj (RTDPI)“, koji je implementiran u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH uz finansijsku podršku Evropske unije, završen je nakon 18 mjeseci.

U okviru tog projekta održane su brojne obrazovne konferencije, seminari, radionice i konsultacije sa ekspertima s ciljem da se oko 350 članova akademske i istraživačke zajednice u BiH informira o EU programima za istraživanje i tehnološki razvoj, a posebno novim sedmogodišnjem programom Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020.

Bosna i Hercegovina je zajedno sa Albanijom, Makedonijom, Crnom Gorom, Srbijom i Republikom Moldavijom, potpisala sporazume u Briselu čime su osigurale puni pristup programu Horizont 2020.

Svih šest država su sarađivale sa Evropskom unijom u oblasti istraživanja i inovacija putem Sedmog okvirnog programa (FP7).

Pristupanjem programu Horizont 2020, zemlje će sada imati veću priliku za saradnju u oblasti istraživanja i inovacija kao i za rast, konkurenciju i nova radna mjesta u njihovim ekonomijama.

Program će omogućiti zemljama potpisnicama mobilnost naučnika/istraživača, osnažiti nacionalne istraživačke sisteme, i pomoći da se integrišu u Evropski istraživački prostor.