Navigacija

Ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić sa saradnicima u radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske prof. dr Jasmin Komić sa pomoćnicima: mr Biljanom Vojvodić i dr Sinišom Marčićem boravio je danas u radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci i tom prilikom sa rukovodstvom Univerziteta na čelu sa rektorom prof. dr Stanko Stanićem, te prorektorima prof. dr Valerijom Šaulom, prof. dr Simom Jokanovićem, prof. dr Milanom Matarugom i prof. dr Draškom Marinkovićem razgovarao o razvoju nauke, odnosno naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu, ali i učešću u zajedničkim projektima, ulaganjima u nauku i unapređenju naučno-istraživačkog rada kako na Univerzitetu tako i u RS u cjelini, te o brojnim drugim aktuelnim pitanjima iz ove oblasti.

Budući da je direktan povod za organizovanje ovog sastanka bilo dogovaranje budućih zajedničkih koraka na realizaciji Akcionog plana Univerziteta u Banjoj Luci urađenog na osnovu Zaključaka sa tematske sjednice Senata i Proširenog kolegijuma na temu „Nauka na Univerzitetu“, upravo je ovoj temi posvećeno najviše pažnje.
Predstavljajući pomenuti Akcioni plan, prorektor za naučno-istraživački rad prof. dr Milan Mataruga je naglasio da se sve navedene aktivnosti mogu razvrstati u pet oblasti, te da je kroz svaku od njih protkana saradnja Univerziteta i Ministarstva nauke i tehnologije: „Prva od tih grupa aktivnosti odnosi se na izradu strateškog dokumenta razvoja nauke koji će postati sastavna komponenta strategije razvoja Univerziteta na kojoj se već radi. Drugi segment je posvećen integraciji naučno-istraživačkog rada na nivou Univerziteta i većoj saradnji organizacionih jedinica na tom polju. Sljedeći segment odnosi se na izradu internih univerzitetskih propisa gdje je akcenat stavljen na izradu master rada i doktorske disertacije. Četvrta kompomenta tiče se prezentacije, podrške i stumulisanja kvalitetnih rezultata iz oblasti naučno-istraživačkog rada, a peta dimenzija ovog akcionog plana jeste saradnja sa privredom, odnosno transfer znanja sa Univerziteta na privredu“.

Ministar Komić je istakao da je u Ministartvu, nakon razmatranja Akcionog plana, ocijenjeno da su Univerezitet i Ministartvo na zajedničkom zadatku. Ističući da je Univerzitet značajan partner Ministartva u ostvarivanju ciljeva i zadataka naučno-istraživačkog rada, posebno u domenu podizanja njegovog kvaliteta, odnosno onoga što se u tom kvalitetu zove – izvrsnost, ministar je dodao da se „bez obzira na postojeća finansijska i sva druga ograničenja,trebaju zajednički tražiti načini za značajnije pozicioniranje nauke na Univerzitetu i u RS u cjelini na evropskom prostoru, te da je u tom smislu jako bitno učešće u projektima poput Horizonta 2020".Predstavnici Ministarstva su podsjetili na još neke projekte koje Ministarstvo realizuje poput Centra za scientometriju, ali i na projekat formiranja konzorcijuma koji sačinjavaju respektabilne akademske institucije iz Evrope, a u kome će se kao partneri naći i Univerzitet u Banjoj Luci i Ministarstvo nauke i tehnologije, te predstavnici poslovne zajednice, nevladinog sektora i sindikata i čiji su fokus zemlje Zapadnog Balkana. Cilj projekta, kako je istaknuto, jeste da se kroz deset različitih paketa ponude alternative rješavanja problema razvoja zemalja Zapadnog Balkana u oblastima kao što su finansije, ljudski resursi, tržište rada i dr.

Ulaganje u oblast nauke je, takođe, bila jedna od neizbježnih tema sastanka u Rektoratu Univerziteta. Uz konstataciju da bi ona trebala biti znatno veća od postojećih, izraženo je očekivanje da će i poslovna zajednica u budućnosti biti u prilici da poveća izdvajanja za naučno-istraživački rad. „Treba stvoriti ambijent, odnosno razviti shvatanje da je izdvajanje za nauku ulaganje, a ne trošak“, naglasio je ministar Komić. Na stastanku je bilo riječi i o dosadašnjem stipendiranju mladih naučnika i naučno-istraživačkog rada, a rektor Stanko Stanić je izrazio očekivanje da će u budućnosti iz budžeta predviđenog za nauku biti izdvajana dosta značajnija sredstva za istraživačke projekte koji se rade u okviru doktorskih studija, odnosno izrade doktorskih disertacija na Univerzitetu u Banjoj Luci. 

Prorektor Mataruga je istako da se na Univerzitetu u Banjoj Luci, bez obzira na finansijska ograničenja, čine maksimalni napori da se naučno-istraživački rad unaprijedi, te da se određeni rezultati već primjećuju“: Definitivno postoji potreba da od vlasti tražimo značajnija izdvajanja za nauku, ali smatramo da se i u postojećim finansijskim okvirima može mnogo toga uraditi. Polazeći od takvog stava, mi na Univerzitetu u Banjoj Luci smo preduzeli niz aktivnosti s ciljem prepoznavanja naučne izvrsnosti, promocije naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu u Banjoj Luci i podrške i motivisanja svih onih koji zaista vrijede u oblasti naučno-istraživačkog rada da u što većoj mjeri iskažu svoj potencijal“. Na kraju sastanka koji je obostrano ocijenjen kao vrlo produktivan, dogovoreno je da teme o kojima je bilo riječ na današnjem sastanku budu razmatrane i na sljedećoj sjednici Rektorske konferencije Republike Srpske, a sve u cilju unapređenja naučno-istraživačkog rada, odnosno stavljanja nauke u funkciju razvoja društva i otvaranja novih radnih mjesta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3460/posjeta-ministra00.jpg