Navigacija

Obavještenje o davanju na uvid javnosti magistarske teze kandidata Bogoljuba Novakovića

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Obavještavamo javnost da su magistarska teza i referat o ocjeni magistarske teze, kandidata Bogoljuba Novakovića, pod naslovom: "Uticaj zaostajanja posteljice na neke reproduktivne pokazatelje u krava" dati na uvid javnosti.

Zainteresovani iste mogu dobiti na uvid u biblioteci Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana.