Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Goran Janković, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Srđan Đuranović, vanredni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
3. Dr Snježana Popović Pejičić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina Zoran Mavija
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3402/medicinski-fakultetST.jpg