Navigacija

Informativni seminar i radionica o programu “Horizont 2020”

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, 13. i 14. maja 2014. godine održava se informativni seminar i radionica o programu Evropske unije za istraživanje i inovacije za period 2014 – 2020. godine – „Horizont 2020“.

Informativni seminar i radionica o programu “Horizont 2020”

Na otvaranju dvodnevnog skupa koji je organizovan kroz projekat „Izgradnja kapaciteta u BiH za evropske programe i inicijative za istraživanja i tehnološki razvoj“ (RTDPI), finansiranog od strane EU, a u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i Ministarstvom nauke i tehnologije RS, još jednom je istaknuto da je za učesnike iz Bosne i Hercegovine jako bitno da krenu sa pripremama projekata ili partnerstava za „Horizont 2020“ u ranoj fazi, jer to značajno povećava šanse da uzmu učešće i maksimalno iskoriste sredstva koja su na raspolaganju do 2020.

Ministar nauke i tehnologije u Vladi RS, g. Jasmin Komić   Prorektor za naučno-istraživački rad prof. dr Milan Mataruga

Podsjećajući da je Evropska unija kroz program „Horizont 2020“ stavila na raspolaganje oko 80 milijardi evra bespovratnih sredstava za istraživanje i inovacije, zemljama članicama, ali i onima koje pretenduju na članstvo, uključujući Bosnu i Hercegovinu, ministar nauke i tehnologije u Vladi RS, g. Jasmin Komić je naglasio da će ovakvi skupovi omogućiti da što veći broj istraživača i privrednika iz Republike Srpske učestvuju u programu „Horizont 2020“.

Predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH Dina Masnik je istakla da BiH kroz potpisivanje sporazuma o učešću u ovom programu dobija pristup svim vrstama projekata, kao što je to bio sluičaj i sa prethodnim programom FP7, te podsjetila da svi oni koji su izradili prijedlog projekta i aplicirali ga prema Evropskoj komisiji, mogu takođe, aplicirati za grant sredstva Minisarstva civilnih poslova, budući da je Ministarvo za ovaj vid podrške obezbijedilo budžet od 250 hiljada KM.

Informativni seminar i radionica o programu “Horizont 2020”

Učesnicima seminara i radionice u Banjoj Luci poželio je dobrodošlicu i uspješan rada i prorektor za naučnoistraživački rad prof. dr Milan Mataruga. On je istako da Univerzitet u Banjoj Luci pridaje jako puno pažnje programima kakav je „Horizont 2020“ kojima je cilj podrška i promocija naučnoiostraživačkog rada i inovacija, a pogotovo stimulisanje mladih istraživač, što potvrđuje i učešće Univerziteta u brojnim međunarodnim programima kroz koje se pruža podrška nauci i istraživanjima.

Nakon oficijelnog dijela konferencije, Jurgen Henke, tim lidera projekta EU RTDPI, prof. Steve Quarri i Horizont 2020 ekspert i trener g. Boško Nektarijević kroz svoja izlaganja prisutnima su ponudili odgovore na pitanja kakvu korist mogu imati od programa „Horizont 2020“, kako pristupiti EU programu, kako napisati projekat ili pronaći partnere za Horizont 2020, te dali brojne druge korisne informacije i savjete u vezi sa ovim programom.
Informatrivna radionica i seminar na ovu temu prethodno su održane u Mostaru i Sarajevu, a skup u Banjoj Luci treći je te vrste u nizu.