Navigacija

Informacija sa 24. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Na 24. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 05. februara 2014. godine, razmatrane su predložene liste nastavno-naučnih vijeća fakuletat/ Akademije umjetnosti o odgovornim nastavnicima i saradnicima na Univerzitetu u Banjoj Luci, za ljetni semestar školske 2013/2014. godine na sva tri ciklusa studija. Izuzev u slučaju Elektrotehničkog fakulteta koji će svoju listu odgovornih nastavnika i saradnika dostaviti do naredne sjednice, zakazane za 13. februar, Senat je razmatrao i donio odluke o prihvatanju predloženih lista odgovornih nastavnika i saradnika na I ciklusu studija u ljetnom semestru na svim organizacionim jedinicama Univerziteta. Senat je takođe, uz predložene izmjene na samoj sjednici, prihvatio i planove odgovornih nastavnika i saradnika na II ciklusu studija svih fakulteta/ Akademije koji su dostavili svoje prijedloge, kao i preloženi plan odgovornih nastavnika i saradanika NNV Poljoporivrednog fakulteta za III ciklus studija u ljetnom semestru 2013/2014.godine.

Senat je na svojoj 24. sjednici donio i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci, s tim što se rektorski kolegij obavezao da će pregledati prijedloge NNV fakulteta/ Akademije, te da će iste korigovati u skladu sa potrebama sa jedne strane i raspoloživim fondom sati, odnosno normom nastavnika i asistenata koji su već zaposleni, s druge strane.

Na istoj sjednici razmatrana je i prihvaćena Informacija prorektora za naučno-istraživački rad i razvoj oko aktivnosti na sticanju Evropske Povelje i Kodeksa istraživača.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3088/uni-2.jpg