Navigacija

Završen šesti Naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Svečanom akademijom održanom u amfiteatru Fakulteta političkih nauka, u petak, 29. novembra zvanično je zatvoren šesti po redu Naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“, sa međunarodnim učešćem, koji tradicionalno organizuje Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci.

Rektor prof. dr Stanko Stanić

U ime Organizacionog odbora Skupa, prisutnima se obratio predsjednik Siniša Srdić, te predstavio skraćenu verziju izvještaja o prezentovanim radovima. On je podsjetio da je za ovaj skup prijavljno 130 radova,  od čega je prezentovano njih 89, u svih šest oblasti i to:  medicinske nauke -15 radova, društvene -17, poljoprivredne -19,  humanističke -18,  oblast inženjerstvo i tehnologija -12, te prirodne nauke - 8 radova.  „Kada na navedeno dodamo i pasivne učesnike dolazimo do brojke od 111 studenta koji su u ova tri dana bili na našem Univerzitetu i uzeli učešće u ovom skupu koji je, osim po kvantitetu, ispunio očekivanja i u pogledu kvaliteta radova“, rekao je Srdić ilustrujući to riječima predsjednika Naučnog odbora prof. dr Milana Mataruge koji je naglasio da je Naučni odbor bio izuzetno zadovoljan kvalitetom radova, te da nije bilo nimalo lako odlučiti koji radovi će biti proglašeni za najbolje u pojedinim oblastima.Rektoru Univerziteta u Banjoj luci pripala je čast da uruči nagrade najboljim mladim naučnicima, odnosno autorima najboljih radova iz šest navednih oblasti. Najbolji rad u oblasti medicinskih nauka je „Upotreba dijetetskih suplemenata i steroida u fitnes centrima u Banjoj Luci“, autora  Jelene Maleš;  u oblasti  društvenih nauka rad „Pravni aspekti transeksualiteta“, autora  Nikoline Bajić i Tanje Dundić, u oblasti poljoprivrednih nauka rad  „Uticaj 1- metilciklopropena  na dinamiku promjena osnovnih fizičko-hemijskih parametara ploda jabuke tokom skladištenja“, autora Branislava Zorića i Ivane Kecman; u oblasti  humanističkih nauka rad „Prostor i narativ u romanu Miodraga Bulatovića“, autora Nine Govedar; u oblasti inženjerstva i tehnologije rad „Primjena reverznog inženjeringa“, autora  Miloša Veljkovića i u oblasti prirodnih nauka  rad „Prostorno-planski aspekti analize agrarne strukture naselja Piskavica“, autora Marka Ivaniševića.Prije nego je studentski naučno-stručni skup proglasio zatvorenim, rektor je čestitao Parlamentu na uspješnoj organizaciji i njihovom trudu da na ovaj način promovišu Univerzitet u Banjoj Luci i doprinesu onome što se zove otkrivanje podmlatka Univerziteta. „Kroz istraživačke radove  koje ste vi u ova tri dana prezentovali  sasvim sigurno stvaraju se pretpostavke da naš Univerzitet ove godine i naredenih godina dobije podmladak koji će pronositi ime ovog Univerziteta i nastojati da se on nađe na listi onih univerzitea koji vrijede. Vrijede u smislu da nisu samo nastavne baze, već i istraživačke. Drugim riječima, da su univerziteti u pravom smislu te riječi“, istako je rektor, poželjevši da ovaj skup još dugo traje, a učesnicima sreću u daljem bavljenju načno-istraživačkim radom.Organizatori Skupa su se na kraju zahvalili učesnicima, kao i svima onima koji su doprinijeli da se ovaj skup održi, a najzaslužnijim među njima, zahvalnice je uručio predsjednik Studentskog parlamenta Mladen Amović.