Navigacija

Obavještenje o davanju na uvid javnosti magistarske teze Branka Beka

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet
Banja Luka, 09.10.2013.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo javnost da su magistarska teza i referat o ocjeni magistarske teze, kandidata Bek Branka, pod naslovom: "Komparativne specifičnosti digestivnog trakta nekih salmonidnih i ciprinidnih vrsta riba" dati na uvid javnosti.

Zainteresovani iste mogu dobiti na uvid u biblioteci Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci od  10,00  do 13,00 časova svakog radnog dana.

Univerzitet u Banjoj Luci
Poljoprivredni fakultet