Navigacija

Međunarodna naučna konferencija, Sofija

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Bugarska akademija nauka i Institut za šumarstvo organizovali su povodom 85 godina Instituta Međunarodnu naučnu konferenciju, koja je održana u periodu 1-2. oktobar 2013. godine u Sofiji, Bugarska.

Prorektor prof. dr Milan Mataruga na Međunarodnoj naučnoj konfereciji u Sofiji

Ciljevi ovog naučnog skupa su sljedeći:

·         Proslava 85. godišnjice Instituta za šumarstvo – BAS

·         Prezentacija najnovijih dostignuća u šumarstvu

·         Razmjena naučnih informacija

Naučni prioriteti :

● Biološka raznovrsnost šumskih ekosistema

● Pošumljavanje, gajenje i ekologija šuma

● procjenu šuma, modelovanje i upravljanje

● Biomasa i ugalj iz šumskih ekosistema

● šumarska genetika, rasadnička proizvodnja i oplemenjivanje biljaka

● praćenje , zaštita i regeneraciju šuma

Prorektor prof. dr Milan Mataruga u ime Univerziteta u Banjoj Luci čestita 85 godina Instituta za šumarstvo

Prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, Milan Mataruga, bio je član Naučnog komiteta Konferencije. U ime Univerziteta u Banjoj Luci je čestitao 85 godina Instituta za šumarstvo, naglasivši da sa svojih 85 godina postojanja Institut je postao jedna od institucija sa najvećom tradicijom šumarstva u Evropi. On je još dodao „da je Institut na putu prosperiteta, stvarajući značajnu vrijednost, razvijajući nauku i istraživanje, te ujedno promovišući šumarsku struku“.