Navigacija

Izvještaj o ocjeni urađene magistarske teze kandidata Aleksandre Vujmilović

Magistarski radoviFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Na osnovu člana 71. stav 7 tačka 6. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Glasnik RS broj 73/10), te člana 52. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta na 8. redovnoj sjednici održanoj 24.09.2013. godine, donijelo je Odluku o formiranju Komisije za pregled i ocjenu urađene magistarske teze kandidata Aleksandre Vujmilović pod nazivom, "Relacije tjelesnih dimenzija i specifičnih motoričkih sposobnosti odbojkašica - kadetkinja u odnosu na igračku poziciju" u sastavu:

1. Dr Bojan Guzina, docent, uža naučna oblast Kineziologija u sportu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet Banjoj Luci, predsjednik Komisije
2. Dr Borko Petrović, docent, uža naučna oblast Kineziologija u sportu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet Banjoj Luci, mentor - član
3. Dr Dušan Perić, redovni profesor, uža naučna obast Kineziologija, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet u Novom Sadu, član

Izvještaj o ocjeni urađene magistarske teze kandidatkinje Aleksandre Vujmilović