Navigacija

Međunarodni volonterski radni kampovi

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Mreža mladih jugoistočne Evrope (SEEYN) najavljuje 4. međunarodne volonterske radne kampove koji će biti održani u Bosni i Hercegovini u avgustu 2013. godine. Ovo je prvi put, posle nekoliko godina, da postoje radni kampovi u BiH, čiji su dimaćini lokalne organizacije u saradnji sa Međunarodnom mrežom mladih jugoistočne Evrope i Savezom sa evropski volonterski servis. Kampovi će biti održani na lokacijama Otoka, Jablanica, Vlasenica i Priboj.
Mreža mladih jugoistočne Evrope je mreža organizacija koja uključuje 19 članica nevladinih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije.
Vizija SEEYN-a je da postigne stabilan region sa razvijenim međusobnim razumijevanjem bez predrasuda među mladim ljudima kroz njihovu mobilnost, saradnju i aktivnu ulogu u društvu. SEEYN ima za cilj da promoviše prodruštvene vrijednosti, mir i razumijevanje kroz program razmjene volontera, aktivnosti zalaganja i izgradnje kapaciteta u organizacijama.
Radni kamp 2013 je program pripremljen u saradnji sa SEEYN članovima iz Bosne i Hercegovine koji su i domaćini takmičenja. Radni kampovi su dio SEEYN projekta "Uči, volontiraj, dijeli" uz podršku fondacije Višegrad i programa Međunarodnog višegradskog fonda.

Cilj projekta "Uči, volontiraj, dijeli" je uspostavljanje i održavanje kvaliteta regionalne/evropske saradnje i umrežavanje, kao i planiranje i implementacija međunarodnih radnih kampova radi razmjene između obrazovnih omladinskih organizacija u centralnoj i istočnoj Evropi.

Partneri radnih kampova BiH 2013 su:
Omladinska informativna agencija Sarajevo i omladinski komunikativni  centar Banja Luka; Lokalne organizacije domaćini - Eko Leonardo Priboj, Savjet mladih Jablanica, Savjet mladih Vlasenica, Demokratski centar "Nove nade" Bihać; Mladi istraživači Srbije

Opšti uslovi za učešće:
- starosna dob od 18 do 30 godina
- službeni jezik koji se koristi u kampovima je engleski
- organizatori ne daju nikakvo osguranje.

Da bi ste se pridružili u radni kamp morate biti osigurani. Putovanje, viza i osiguranje, kao i bilo koji drugi troškovi nisu obezbjedjeni, te je neophodno da iste pokriju sami volonteri
-  za učešće na kampovima mogu se prijaviti volonteri iz bilo koje zemlje na svijetu.
Međutim, zbog ciljeva projekta "Uči, volontiraj, dijeli" volonteri iz centralne i istočne Evrope su pozvani da se prijave.

Organizatoru će objezbijediti osnovni smještaj, ishranu, osvježenje i radni materijal za sve učesnike.   Standardni aplikacijski obrazac VEF Alijanse Evropskog volonterskog servisa ili SEEYN - a potrebno je poslati na adresu placement.bh@seeyn.org  

Više informacija možete naći u dokumentu u prilogu.

International-voluntary-work-camps