Navigacija

Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada kandidata dipl. inž. maš. Miroslava Šajina

Magistarski radoviMašinski fakultet

Komisija u sastavu:
1. Dr Đorđe Kozić, redovni profesor u penziji, uža naučna oblast Prenos toplote i mase, Mašinski fakultet, Beograd
2. Dr Snežana Petković, vanredni profesor, uža naučna oblast Motori i vozila, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
3. Dr Radenko Dimitrijević, vanredni profesor u penziji, uža naučna oblast Vojnohemijsko inženjerstvo, Vojna akademija Beograd
4. Dr Mladen Todić, vanredni profesor, uža naučna oblast Zaštita životne sredine, tehnički aspekti, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
5. Dr Valentina Golubović Bugarski, docent, uža naučna oblast Tehničke mehanike,  Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada kandidata dipl. inž. maš. Miroslava Šajina