Navigacija

Obavještenje o magistarskoj tezi i referatu o ocjeni magistarske teze kandidata Mirjane Delić-Jović

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Obavještavamo javnost da su magistarska teza i referat o ocjeni magistarske teze, kandidata Mirjane Delić-Jović, pod naslovom: "Uticaj prebiotika u ishrani prasadi na proizvodne karakteristike i sadržaj Escherichia coli u fecesu" dati na uvid javnosti.

Zainteresovani iste mogu dobiti na uvid u biblioteci Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana.