Navigacija

Obavještenje o magistarskoj tezi i referatu o ocjeni magistarske teze kandidata Jelene Nikitović

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Obavještavamo javnost da su magistarska teza i referat o ocjeni magistarske teze, kandidata Jelene Nikitović, pod naslovom:

"Metabolički profil visoko mliječnih krava u zavisnosti od fiziološkog statusa, geografskog područja i ishrane"

dati na uvid javnosti.
Zainteresovani iste mogu dobiti na uvid u biblioteci Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci od  10,00  do 13,00 časova svakog radnog dana.

Univerzitet u Banjoj Luci
Poljoprivredni fakultet