Navigacija

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda - javna nabavka sredstava za čišćenje i održavanje za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Javna nabavka sredstava za čišćenje i održavanje za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci.
Obavještenje o javnoj nabavci, broj: 200-1-1-1-27/12 objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 52 od 09.07.2012. godine.