Navigacija

Obavještenje o javnoj odbrani magistarskog rada Gorana Jovića

Magistarski radoviŠumarski fakultet

Univerzitet u Banjoj Luci

Šumarski fakultet obavještava da će kandidat Goran Jović iz Teslića javno braniti magistarski rad pod nazivom
„Razvojno - proizvodne karakteristike kultura crnog bora u Teslićkom šumskoprivrednom području“

Odbrana magistarskog rada će se održati u četvrtak, 12.07.2012.godine, sa početkom u 11 časova na Šumarskom fakultetu.