Navigacija

Izvještaj o podobnosti kandidata Monike Valandro i magistarske teze

Magistarski radoviFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka

NAUČNO NASTAVNOM VIJEĆU

Predmet: Izvještaj o podobnosti kandidata Monike Valandro i magistarske teze

Na 115. sjednici Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci, održanoj 04. aprila 2012. godine, donesena je odluka o formiranju komisije za ocjenu ispunjenosti uslova kandidata Monike Valandro i podobnosti teme za izradu magistarske teze pod nazivom:
UTICAJ SPORTSKO-REKREATIVNIH SADRŽAJA NA OSJEĆAJ KONHERENTNOSTI I INTERPERSONALNU ORJENTACIJU INVALIDNIH LICA u sljedećem sastavu:

1. Prof. dr Predrag Dragosavljević, predsjednik

2. Prof. dr Radovan Čokorilo, član

3. Doc. dr Igor Vučković, član.

Na osnovu dostavljenog projekta za izradu magistarske teze i pregleda kompletne dokumentacije, koju je dostavio kandidat na uvid, Komisija Nastavno-naučnom vijeću fakulteta podnosi sljedeći:

Izvještaj o podobnosti kandidata Monike Valandro i magistarske teze