Navigacija

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze Aleksandre Vujmilović

Magistarski radoviFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

NAUČNO – NASTAVNOM  VIJEĆU
FAKULTETA FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA
UNIVERZITETA U BANJA LUCI

IZVJEŠTAJ O OCJENI I PODOBNOSTI TEME I KANDIDATA ZA IZRADU MAGISTARSKE TEZE

PODACI O KOMISIJI

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta Fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci, održanoj 08.05.2012. godine, donesena je Odluka br. 11/3.531–2–1/12 o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme pod naslovom ''RELACIJE TJELESNIH DIMENZIJA I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ODBOJKAŠICA-KADETKINJA U ODNOSU NA IGRAČKU POZICIJU'' i kandidata Aleksandre Vujmilović, za izradu magistarske teze. Imenovana je Komisija u sljedećem sastavu:

1. dr Borko Petrović, docent, uža naučna oblast Kineziologija u sportu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci, predsjednik Komisije.
2. dr Bojan Guzina, docent, uža naučna oblast Kineziologija u sportu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci, član.
3. dr Dušan Perić, redovni profesor, uža naučna oblast Kineziologija, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, član.

Kandidat Aleksandra (Milorad) Vujmilović je Naučno–nastavnom vijeću Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci, dana 25.04.2012. podnijela prijavu za izradu magistarske teze. Nakon detaljnog pregleda Prijave magistarske teze, biografije i bibliografije kandidata Aleksandre Vujmilović, Komisija Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci podnosi

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze Aleksandre Vujmilović