Navigacija

Izvještaj o ispunjenosti uslova i naučnoj zasnovanosti magistarske teze kandidata Gorana Tadića

Magistarski radoviFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka

NAUČNO NASTAVNOM VIJEĆU

Predmet: Izvještaj o ispunjenosti uslova i naučnoj zasnovanosti magistarske teze kandidata Gorana Tadića

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci (broj: 02-881-22/11) donijetoj na 115. sjednici održanoj 04.04.2011. godine, formirana je Komisija za pisanje izvještaja o ispunjenosti uslova naučne zasnovanosti magistarske teze kandidata Gorana Tadića pod nazivom: „POREĐENJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA IZ URBANIH I RURALNIH SREDINA" u sljedećem sastavu:

1. Doc. dr Radeko Dobraš,  uža naučna oblast Metodika u sportu i fizičkom vaspitanju, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, predsjednik komisije;

2. Prof. dr Momčilo Pelemiš, uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione naučne oblasti, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Učiteljski fakultet u Bijeljini, član

3. Doc. dr Borko Petrović, uža naučna oblast Kineziologija u sportu, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, član.


Nakon detaljnog pregleda Projekta magistarskog rada i dostavljene dokumentacije, te uvida u personalni dosije kandidata, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću fakulteta sljedeći

Izvještaj o ispunjenosti uslova i naučnoj zasnovanosti magistarske teze kandidata Gorana Tadića