Navigacija

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Javna nabavka teksturometra za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Obavještenje o javnoj nabavci, broj: 200-1-1-1-16/12, objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 19 od 12.03.2012. godine.