Navigacija

Izvještaj o pregledu i ocjeni doktorske disertacije mr Dragoslava Dobraša

DoktoratiMašinski fakultet

UNIVEZITET U BANJALUCI
MAŠINSKI FAKULTET BANJALUKA

NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU

Predmet:   Izvještaj Komisije o pregledu i ocjeni urađene doktorske disertacije
  kandidata mr Dragoslava Dobraša

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta u Banjaluci broj 16/3.137/12 od 09.02.2012. godine, imenovani smo za članove Komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije mr Dragoslava Dobraša, dipl. inž. maš., pod nazivom: „Istraživanje uticaja poprečnog nagiba gorionika kod savremenih metoda MAG zavarivanja“.

Komisija u sastavu:
1. dr Aleksa Blagojević, redovni profesor - u penziji, uža naučna oblast: Konstrukcioni materijali,  Mašinski fakultet u Banjaluci,
2. dr Sead Pašić, redovni profesor, uža naučna oblast: Tehnologija spajanja materijala, Mašinski fakultet u Mostaru,
3. dr Ranko Zrilić, redovni profesor,  uža naučna oblast: Konstrukcioni materijali,  Mašinski fakultet u Banjaluci,

nakon pregleda i analize dostavljene doktorske disertacije, saglasno Zakonu o Univerzitetu i Statutu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, o svojim zapažanjima i ocjeni ovog rada podnosi Nastavno-naučnom vijeću Mašinskog fakulteta u Banjaluci sljedeći

Izvještaj o pregledu i ocjeni doktorske disertacije mr Dragoslava Dobraša