Navigacija

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda - javna nabavka laboratorijske opreme za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkePoljoprivredni fakultet

Javna nabavka laboratorijske opreme za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 1 od 09.01.2012. godine.