Navigacija

Konkurentski postupak za dostavljanje ponuda - javna nabavka opreme i hemikalija za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkeTehnološki fakultet

Javna nabavka opreme i hemikalija za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 1 od 09.01.2012. godine.