Navigacija

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda - javna nabavka elektroagregata za lov ribe sa pratećom opremom za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

08.12.2011. godine

Javna nabavka elektroagregata za lov ribe sa pratećom opremom za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 96 od 05.12.2011. godine.