Navigacija

Javna nabavka računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci – ponovljeni postupak

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Javna nabavka računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci – ponovljeni postupak

Obavještenje o javnoj nabavci računarske opreme objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“ broj: 80 od 10.10.2011. godine.