Navigacija

Javna nabavka izvođenja radova nasanaciji i rekonstrukciji objekta broj 4 za potrebe Informacionog centra Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Javna nabavka izvođenja radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta broj 4 za potrebe Informacionog centra Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o javnoj nabavci radova objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“  broj: 82 od 17.10.2011. godine.