Navigacija

Javna nabavka i montaža opreme za ozvučenje amfiteatra i videokonferencijskog sistema Medicinskog fakulteta u okviru projekta „Sanacija i adaptacija objekta za potrebe Medicinskog fakultetau Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Javna nabavka i montaža opreme za ozvučenje amfiteatra i videokonferencijskog sistema Medicinskog fakulteta u okviru projekta „Sanacija i adaptacija objekta za potrebe Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

 Obavještenjeo javnoj nabavci opreme objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“ broj: 80 od 10.10.2011. godine.