Navigacija

Sastanak sa gostima sa Fakulteta za materijale i tehnologije Tehničkog univerziteta iz Bratislave

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Sastanak sa gostima sa Fakulteta za materijale i tehnologije Tehničkog univerziteta iz Bratislave

 

 

 

U petak, 01. jula 2011. godine, prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, razgovarala je sa profesorom Karolom Velišekom (Karol Velíšek), i studentima trećeg ciklusa studija Radovanom Holubekom (Radovan Holubek) i Matušem Vlašekom (Matúš Vlášek) sa Fakulteta za materijale i tehnologije Tehničkog univerziteta iz Bratislave (Republika Slovačka).

 

Gosti iz Slovačke su boravili mjesec dana na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u okviru programa CEEPUS (Central European Exchange Programe of University Studies-Centralno-evropski program razmjene za univerzitetske studije), a sastanku u Rektoratu prisustvovao je i prof. dr Tihomir Latinović, akademski domaćin na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci gostima iz Slovačke.