Navigacija

Saopštenje za javnost sa 48. sjednice Senata Univerziteta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Saopštenje za javnost sa 48. sjednice Senata Univerziteta

Obavještavamo Vas da je na 48. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj 30. juna 2011. godine, donesena Odluka o usvajanju studijskog programa II ciklusa (master) Predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Na sjednici su usvojena dva pravilnika: Pravilnik o postupku evidencije ranije stečenih znanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci sa novim znanjima i Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja.

Usvojen je i prijedlog sporazuma o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji između Filozofskog fakuteta Univerziteta u Banjoj Luci i Doma zdravlja Banja Luka.

Na sjednici su utvrđeni prijedlozi da Univerzitet u Banjoj Luci bude suorganizator međunarodnog naučnog skupa iz operacionih istraživanja (SYMOPIS) i da bude suosnivač naučnog časopisa "Journal of Operation Research" ("Časopis iz operacionih istraživanja").

Utvrđen je i prijedlog za upis studenata na III ciklus (doktorske studije) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.