Navigacija

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda za javnu nabavku opreme za opremanje Sportske dvorane u Univerzitetskom gradu-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

 U toku je procedura ocjene kvalifikovanosti dostavljenih ponuda.