Navigacija

Škola rodne ravnopravnosti - produžen rok za prijavu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci

raspisuju

K O N K U R S

za upis prve generacije Ljetne škole rodne ravnopravnosti

 

Gender centar Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci pozivaju zainteresovane studente i studentkinje na upis u prvu Ljetnu školu rodne ravnopravnosti. Škola se realizuje uz podršku UN WOMEN.

Ciljevi Ljetne škole su:

·         Obrazovanje na području rodne ravnopravnosti koja je tijesno povezana sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji (rodni aspekt uključen je u sve sektorske politike EU što traži da se ova rodna ravnopravnost i njen interdisciplinarni sadržaj dobro poznaju kako bi se odgovorilo zahtjevima u procesu evropskih integracija);

·         Upoznavanje sa standardima rodne ravnopravnosti sadržanim u međunarodnim dokumentima koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, kako bi oni mogli biti primijenjeni, kako u zakonodavnoj djelatnosti, tako i u praktičnom životu.

·         Uvođenje rodne perspektive u programe visokoškolskih ustanova, koja će kao rezultat imati povećanje znanja i rodno osjetljivog pristupa u svim oblastima i disciplinama.

Trajanje škole: ukupno šest (6) radnih dana, u periodu 22.08-27.08.2011. godine, od čega se pet radnih dana održava nastava u vremenu 9-16 časova, a šestog dana predviđena je promocija i podjela sertifikata.

Mjesto održavanja: Kampus Univerziteta u Banjoj Luci, Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1a, Banja Luka

Sadržaj programa:

1.     Rod i društvo – kontekstualni okvir za razumijevanje rodne ravnopravnosti (3 časa)

2.     Obrazovanje, ljudski resursi i rodna ravnopravnost (3 časa)

3.     Normativno-pravni i institucionalni okvir rodne ravnopravnosti (6 časova)

4.     Rodna ravnopravnost u ekonomiji (6 časova)

5.     Rodna dimenzija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (5 časova)

6.     Mediji u rodnom ključu (5 časova)

 

Metode rada i sertifikat:

Interaktivna nastava i polaganje ulaznog testa - opšta znanja o rodnoj ravnopravnosti i završnog testa.

Nakon završetka škole dodjeljuje se isprava – sertifikat Gender centra Vlade Republike Srpske i Univerziteta u Banjoj Luci, kojim se dokazuje da je kandidat/kandidatkinja uspješno završio/la Ljetnu školu rodne ravnopravnosti. Uz diplomu (sertifikat) se u dodatku dostavlja i sadržaj programa koji je u školi realizovan.

Uslovi prijavljivanja:

Za Ljetnu školu rodne ravnopravnosti mogu se prijaviti zainteresovani studenti i studentkinje osnovnih i postdiplomskih studija fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te drugih fakulteta koji ne pripadaju Univerzitetu u Banjoj Luci. Mogu se prijaviti i druga zainteresovana lica koja imaju motivaciju za pohađanje Ljetne škole, a o čemu će odlučivati komisija za izbor. Prilikom izbora kandidata/kinja posebno će se voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti svih fakulteta i ravnopravnoj polnoj zastupljenosti (najmanje 40% manje zastupljenog pola).

Zainteresovani/e treba da dostave popunjen prijavni obrazac (elektronska verzija može se preuzeti na stranici Gender centra Vlade Republike Srpske i na sajtu Univerziteta u Banjoj Luci na dolje navedenim linkovima, ili dobiti na zahtjev elektronskom poštom). Uz prijavni obrazac, kandidati/kinje treba da dostave potvrdu fakulteta o studiranju i prosjeku ocjena, ne stariju od 30 dana.

 

Rok za dostavljanje prijave je 15. juni 2011. godine, na sljedeću adresu:

Gender centar Vlade Republike Srpske

Vuka Karadžića 4

78000 Banja Luka

protokol@gc.vladars.net

ŠKOLA RODNE RAVNOPRAVNOSTI - produžen rok za prijavu

U slučaju da se prijavi veći broj kandidata/kinja koji imaju isti broj bodova i/ili ispunjavaju uslove za pohađanje škole, predviđena je mogućnost održavanja pojedinačnih intervjua sa komisijom za izbor polaznika/ca.

Sve informacije (konkurs, program škole i prijavni obrazac) mogu se pronaći:

·         na stranici Gender centra: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Skola_rodne_ravnopravnosti.aspx

·         na sajtu Univerziteta u Banjoj Luci: www.unibl.org.


Program Ljetne škole rodne ravnopravnosti.pdf

Konkurs za upis prve generacije.pdf
Prijavni obrazac.doc