Navigacija

Najava novih poziva iz tematske oblasti NMP – Nanonauke, nanotehnologije, materijala i tehnologija nove proizvodnje

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Najava novih poziva iz tematske oblasti NMP – Nanonauke, nanotehnologije, materijala i tehnologija nove proizvodnje

Očekuje se objavljivanje novih poziva za prijavu prijedloga projekata u oblasti nanonauke, nanotehnologije, materijala i tehnologija nove proizvodnje. Sljedeći pozivi će, prema očekivanju, biti objavljeni 20.07.2011. godine.

Očekivane teme su objavljene i radna (draft) verzija je dostupna na linku: 
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nmp-2012-orientation-paper_en.pdf

 

 

1.

Nanonauka i nanotehnologije

NMP.2012.1.1-1

Racionalno projektovanje nano-katalizatora za održivu proizvodnju energije zasnovanu na temeljnim znanjima

NMP.2012.1.2-1

Nanotehnološka rješenja za "in situ" sanacije zemljišta i podzemnih voda

NMP.2012.1.2-2

Razvoj i faza - I kliničkih ispitivanja novih terapijskih nanotehnoloških sistema za dijagnozu i liječenje ateroskleroze

NMP.2012.1.2-3

ERA-NET o Nanomedicini

NMP.2012.1.3-1

Sistemska istraživanja mehanizama i učinaka interakcije inženjerskih nanomaterijala sa živim sistemima i/ili okolinom

NMP.2012.1.3-2

Modeliranje toksičnog ponašanja inženjerskih nanočestica

NMP.2012.1.3-3

Regulatorna ispitivanja nanomaterijala

NMP.2012.1.4-1

Pilot linije za preciznu sintezu nanomaterijala

NMP.2012.1.4-2

Hijararhijska montaža građevinskih blokova u nano skali

NMP.2012.1.4-3

Mehaničko mjeriteljstvo u nano skali za industrijske procese i proizvode

NMP.2012.1.4-4

Procjena EC (Evropska komisija) komunikacija i dijaloga o istraživanjima i inovacijama u nanotehnologijama i kreiranju budućih potreba za EU (industrija i društvo)

NMP.2012.1.4-5

Poboljšanje obrazovanja u nanotehnologijama u dostizanju vještina za potrebe EU industrije i društva

 

2.

Materijali

NMP.2012.2.1-1

Spajanje različitih materijala (isključujući aplikacije specifične samo za zdravstvo)

NMP.2012.2.1-2

Fine hemikalije iz CO2

NMP.2012.2.1-3

Materijali za samoizlječenje za produžavanje životnog vijeka

NMP.2012.2.2-1

Biomaterijali za poboljšane performanse medicinskih implantata

NMP.2012.2.2-2

Materijali za pohranu podataka

NMP.2012.2.2-3

Novi materijali za visoko-temperaturne energetske generatore

NMP.2012.2.2-4

Jeftiniji materijali za veće lopatice za "off-shore" primjene energije vjetra

NMP.2012.2.2-5

Nehalogeni vatrostalni materijali

NMP.2012.2.2-6

Fotokatalitički materijali predviđeni za sprečavanje onečišćenja

NMP.2012.2.3-1

Umrežavanje kompanija i preduzeća i glavnih proizvođača materijala u nauci o materijalima i inžinjerstvu materijala

 

3.

Nova proizvodnja

NMP.2012.3.0-1

Visoko učinkovite hemijske sinteze uz upotrebu alternativnih oblika energije

NMP.2012.3.0-2

Ukupno upravljanje sigurnošću za industrijske organizacije

 

4.

Integracija

NMP.2012.4.0-1

Novi materijali i konstrukcijski zasnovana rješenja za kreativnu industriju

NMP.2012.4.0-2

Podrška potrebama standardizacije

NMP.2012.4.0-3

ERA-NET Plus o inovacijama u sektoru šumarstva radi povećanje učinkovitosti resursa i borbi protiv klimatskih promjena s konkurentnim kupcima

NMP.2012.4.0-4

Organizacija događanja vezanih uz predsjedavanja Evropskom Unijom

NMP.2012.4.1-1

Novi ekološki pristupi u preradi minerala

NMP.2012.4.1-2

Inovativne tehnologije recikliranja ključnih metala u "high-tech" primjenama

NMP.2012.4.1-3

Razvoj naprednih magnetskih materijala bez ili s redukovanom upotrebom kritičnih sirovina

NMP.2012.4.1-4

Zamjena kritičnih sirovina: umrežavanje uz navođenje istraživačkih i razvojnih (R&D) potreba i prioriteta