Navigacija

Javna odbrana doktorske disertacije mr Davorina Bajića

DoktoratiPrirodno-matematički fakultet

"Dana 25.05.2011. godine sa početkom u 11.00 sati u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ul. Mladena Stojanovića br. 2, kandidat mr Davorin Bajić brani doktorsku disertaciju pod nazivom:

"Uloga saobraćajnog sistema u funkciji razvoja privrede banjalučke regije".

Odbrana doktorske sisertacije je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju činu odbrane."