Navigacija

Univerzitet u Banjoj Luci primljen u punopravno članstvo EUA

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Univerzitet u Banjoj Luci postao je individualni punopravni član Evropskog udruženja univerziteta (The European University Association - EUA), odlukom Savjeta tog udruženja na sjednici održanoj u Arhusu (Aarhus), Danska, 13. aprila 2011. godine.

Evropsko udruženje univerziteta (EUA) je glavni glas zajednice visokog obrazovanja u Evropi. Sa oko 850 članova u 47 zemalja, EUA gradi jake univerzitete u Evropi kroz ciljane aktivnosti u svrhu podrške njihovom razvoju. Ove aktivnosti uključuju dijalog o politici, konferencije, radionice, projekte, i više drugih usluga kao što su institucionalni evaluacioni program, kao i nezavisni servis namijenjen doktorskim studijama.

Misija EUA kao glasa evropskih univerziteta je da se utiče na ishode evropske politike o pitanjima koja će imati uticaj i na nacionalnom nivou na rad nacionalnih univerzitetskih udruženja i pojedinih članica Udruženja univerziteta. Isto tako, EUA teži da pomogne svojim članovima u razumijevanju i odgovoru na ova dešavanja u sve složenijem i konkurentnom globalnom okruženju.

Kao široka evropska platforma za univerzitete, EUA je ključni partner za kreatore politike na evropskom nivou u povećanju širokog spektra oblasti javne politike u kojima univerziteti imaju ulogu.