Navigacija

Javna odbrana doktorske disertacije Mr Vojislava Dukića

DoktoratiŠumarski fakultet

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
ŠUMARSKI FAKULTET

OGLAŠAVA
javnu odbranu doktorske disertacije

Javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom "Krošnje kao faktor optimalne izgrađenosti jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka" kandidata Mr Vojislava Dukića, obaviće se 15.04.2011. u 11 časova u Sali 1 Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci.