Navigacija

35 godina Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

 MANIFESTACIJE U OKVIRU DANA UNIVERZITETA

 
 
Četvrtak, 4. novembar 2010. godine
12,00 časova - polaganje vijenaca na Spomen-ploču poginulim studentima i radnicima Univerziteta u Banjoj Luci, ul. Stepe Stepanovića Vječnaja pamjat iz Opela, Oktet Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
 
Petak, 05.11.2010. godine
10,00-12,00 časova - prijem gostiju kod rektora i predsjednika Upravnog odbora Univerziteta, Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
13,00 časova - SVEČANA AKADEMIJA povodom obilježavanja 35 godina rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci, Narodno pozorište Republike Srpske, Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br.78
 
Četvrtak-subota, 04.-06.11.2010. godine
9,00 časova -  Drugi simpozijum biologa Republike Srpske i Prvi simpozijum ekologa Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet, Ul. Mladena Stojanovića br. 2
 
Petak, 05.11.2010. godine
10,00 časova - Drugi međunarodni naučni kongres „Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije“, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
Petak-subota, 05. i 06.11.2010. godine
10,00 časova - Međunarodni simpozijum Industrijska elektronika - INDEL 2010, Elektrotehnički  fakultet, Velika sala kulturnog centra - Banski dvor, Trg srpskih vladara br. 2
 
Četvrtak, 11.11.2010. godine
19,00 časova - Izložba fotografija studenata, Akademija umjetnosti, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
Petak-subota, 12.- 13.11.2010. godine
10,00 časova - Naučni skup „IX Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske“, Tehnološki fakultet, ul. Vojvode Stepe Stepanovića 73
 
Subota, 13.11.2010. godine
16,00 časova - projekcije filmova studenata Akademije umjetnosti, Dom omladine Banja Luka, Ul. Đure Daničića br. 1
 
Utorak, 16.11.2010. godine
18,00 časova - predstava Henrika Ibzena „Divlja Patka“,
18,45 časova - predstava Henrika Ibzena „Heda Gabler“
 Akademija umjetnosti, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
Srijeda, 17.11.2010. godine
18,00 časova - predstava Henrika Ibzena „Rosmersholm“,
18,45 časova - predstava Henrika Ibzena „Avet“
19,30 časova - predstava Henrika Ibzena „Nora“
 Akademija umjetnosti, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
Četvrtak, 18.11.2010. godine
18,00 časova - predstava Dušana Kovačevića „Balkanski špijun“, Akademija umjetnosti,
 Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
Ponedjeljak, 22.11.2010. godine
19,30 časova - Koncert studenata Smjera za klavir i gitaru, Gudače i duvače, Solo pjevanje i Kamernu muziku - Kamerna sala Akademije umjetnosti, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
Srijeda-petak, 24.-26.11.2010. godine
Treći naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“, Studentski parlament, Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
Četvratak, 25.11.2010. godine
18,00 časova - Promocija Monografije „Rudarstvo u privredi i razvoju Republike Srpske“, Rudarski fakultet, Ul. Save Kovačević bb, Prijedor
 
Petak-subota, 26. i 27.11.2010. godine
10,00 časova - Jedanaesti naučni skup Banjalučki novembarski susreti - Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa (dostignuća, problemi i perspektive), Filozofski fakultet, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
Subota-nedjelja, 27.-28.11.2010. godine
9,00 časova - Međunarodni skup „Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnosti“, Filološki fakultet, Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
 
Ponedjeljak, 29.11.2010. godine
13,00 časova - Promocija doktora nauka, Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1 A
 
Ponedjeljak, 06.12.2010. godine
20,00 časova - Koncert Združenog Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti Beograd, Akademije umjetnosti Banja Luka i Muzičke akademije Sarajevo, Koncertna sala Kulturnog centra - Banski dvor, Trg srpskih vladara br. 2