Navigacija

Poziv ekspertima za osiguranje kvaliteta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte


POZIV EKSPERTIMA ZA OSIGURANJE KVALITETA SA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

Univerzitet u Banjoj Luci je započeo aktivnosti na realizaciji TEMPUS projekta pod nazivom «Jačanje sistema osiguranja kvaliteta u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana kao podrška nacionalom i regionalnom planiranju», skraćeno CUBRIK (158999-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-SMGR).

Koordinator projekta je Univerzitet Alikante (Španija), a više detalja o projektu, partnerima i aktivnostima vidjeti na www.cubrik.eu

Neki od ciljeva projekta su: stvaranje okvira za osiguranje kvaliteta kroz razvoj zajedničke prakse i mreže osiguranja kvaliteta, jačanje kapaciteta kroz namjenske programe obuke, te pilot programe ocjene kvaliteta.

U tu svrhu potrebno je nominovati tri eksperta iz oblasti osiguranja kvaliteta sa Univerziteta u Banjoj Luci.

Eksperti treba da budu zaposleni na Univerzitetu u Banjoj Luci, da imaju iskustvo u oblasti osiguranja kvaliteta, te da posjeduju znanje engleskog jezika.

Prijave na poziv za imenovanje eksperata, uz biografiju i dokaze o ispunjavanju traženih uslova, treba da stignu na protokol Rektorata najkasnije do 06.10.2010. godine.

Adresa:

Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci
n/r prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju
(poziv ekspertima za osiguranje kvaliteta)
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1 A
78000 Banja Luka

Poziv ekspertima za osiguranje kvaliteta.doc