Navigacija

Raspisani izbori za Studentski parlament

Studentski parlamentOpšte

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci je na svojoj 6. sjednici donio Odluku o raspisivanju izbora za članove Studentskog parlamenta (akt br. 01-20/10 od 28.05.2010. godine) i Odluku o imenovanju izborne komisije (akt br. 01-21/10 od 28.05.2010. godine.
 

Za predsjednika Izborne komisije imenovan je doc. dr Božo Važić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Banjoj Luci.
 

Izbori za članove Studentskog parlamenta održaće se u ponedjeljak, 14.06.2010. godine na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci i to u periodu od 08,00 do 20,00 časova.
 

Pravo da biraju i da budu birani imaju svi studenti Univerziteta u Banjoj Luci redovno upisani u školskoj 2009/2010. godini. Prijave za izbore kandidati mogu podići na protokolu Univerziteta ili na internet prezentacijama Studentskog parlamenta i Univerziteta u Banjoj Luci, a popunjene prijave zajedno sa uvjerenjem sa fakulteta/Akademije umjetnosti o upisanom studiju se predaju svakim radnim danom na protokol Univerziteta u periodu od 08,00 do 16,00 časova.
 

Rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana raspisivanja izbora. Ovim putem želimo pozvati sve studente Univerziteta u Banjoj Luci da uzmu aktivno učešće na predstojećim izborima bilo kao glasači ili kao kandidati.
 

Srećno!

Odluka o raspisivanju izbora  za članove Studentskog parlamenta 2010.doc
Odluka o imenovanju Izborne komisije 2010 finalna.doc
Obrazac za prijavu kandidata na izbore za člana Studentskog parlamenta 2010.doc