Navigacija

POTPISIVANJE UGOVORA O SARADNJI IZMEĐU UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI I IAESTE BIH

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Obavještavamo Vas da će u petak, 21. maja 2010. godine, u 12.00 časova, u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, biti potpisan Ugovor o saradnji na ostvarivanju stručne prakse za strane studente na Univerzitetu u Banjoj Luci, između Udruženja za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse (IAESTE) Bosne i Hercegovine i Univerziteta u Banjoj Luci.

 Na osnovu ovog ugovora, a zahvaljujući sredstvima koje će obezbijediti Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, jedanaest stranih studenata će na jesen ove godine provesti osam sedmica na stručnoj praksi na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Na ovaj način se učvršćuje i razvija dobra saradnja koju Univerzitet u Banjoj Luci ima sa udruženjem IAESTE BiH, te na recipročnoj osnovi stvaraju uslovi za obavljanje stručne prakse naših studenata u inostranstvu. Takođe, ova vrsta mobilnosti studenata pomaže razvoj «Bolonjskog procesa», unapređivanje rada na fakultetima našeg univerziteta, te daje značajan doprinos promociji Univerziteta u Banjoj Luci na međunarodnom planu.