Navigacija

Posjeta Instituta za slavistiku Univerziteta Karl-Franc iz Graca

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

PROFESORI I STUDENTI INSTITUTA ZA SLAVISTIKU UNIVERZITETA "KARL-fRANC" IZ GRACA U POSJETI NA UNIVERZITETU U BANJOJ LUCI

Obavještavamo Vas da će u srijedu, 26. maja 2010. godine (početak u 08.30 časova), u rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci boravti studenti i profesori Instituta za slavistiku Univerziteta "Karl-Franc" iz Graca (Austrija).

U sklopu ekskurzije «Tragovima Ive Andrića» i realizacije projekta «Andrić-Inicijativa-Ivo Andrić u evropskom kontekstu», studenti i profesori iz Graca će se upoznati sa osnovnim podacima o Univerzitetu u Banjoj Luci, te razgovarati sa profesorima i studentima Odsjeka za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

U sklopu ove posjete, predavanje o stvaralaštvu Ive Andrića studentima iz Graca održaće profesor Predrag Lazarević.