Navigacija

Održana Generalna skupština CIRCEOS-a na Univerzitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, u petak, 07. maja 2010. godine, održana je Generalna skupština CIRCEOS-a, Međuuniverzitetskog centra za naučni rad i saradnju u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi, koji u svom sastavu ima 19 zemalja.


Nakon pozdravnih riječi prorektora Univerziteta u Banjoj Luci, i Univerziteta ''Aldo Moro'' iz Barija, uvodna predavanja održali su prof. Ksenofon Krisafi, prorektor Evropskog univerziteta u Tirani i prof. Slavenka Vobornik, prorektor Univerziteta u Sarajevu. Svoje radove su prezentovali i prof. Đovani Feri, predstavnik kancelarije za međunarodnu saradnju, Univerziteta ''Aldo Moro'' u Bariju, Antonđulijo de Robertis, redovni profesor Univerziteta ''Aldo Moro'' u Bariju, prof. Đovani Dotoli, prorektor Univerziteta u ''Aldo Moro'' u Bariju i naučni direktor CIRCEOS-a , zatim, prof. Elena Embaturova, Ruski državni poljoprivredni univerzitet Moskovske poljoprivredne akademije, prof. Evgenij Prokofjev, Moskovski državni univerzitet i Sergej Trajtak, prorektor Moskovskog regionalnog državnog univerziteta.

Poslije predavanja održani su izbori za predstavnike Upravnog odbora CIRCEOS-a.