Navigacija

Prezentacija TEMPUS projekta Broj: 158623 - 2009 – DE

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Obavještavamo zainteresovane da će se u utorak, 18. maja 2010. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci održati prezentacija Tempus projekta: "Razvoj partnerstva između Univerziteta i industrije u BiH uz podršku mreže virtuelnog inženjerstva". Koordinator projekta je UNIVERZITET ŠTUTGART, Keplerstrasse 7, D-70174 Stuttgart, DE. Ukupno učestvuje 16 partnera: tri univerziteta iz EU, jedan institut iz EU, pet fakulteta sa četiri univerziteta iz BiH, dva ministarstva Vlade RS, jedna Agencija za razvoj malih i srednjh preduzeća RS i četiri proizvodna preduzeća iz BiH. Projekat je nacionalnog nivoa (BiH) za visoko obrazovanje i kulturu (HES), a Univerzitet u Banjoj Luci je koordinator za BiH.

U prilogu je:

- Kratka prezentacija projekta sa svim relevantnim podacima
Short_Presentation_Finish_DePSME_VENet_2.pdf

- Poziv za sastanak (Kick off Meeting)
Kick_off_meeting_DePSME- _VENet_17_May-20_May_W.pdf