Navigacija

Takmičenje u kategoriji Dizajn softvera

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Takmičenje u kategoriji Dizajn softvera (Software Design)

www.imaginecup.com

Takmičenje u kategoriji Dizajn softvera je otvoreno za sve studente u BiH koji zadovoljavaju uslove takmičenja.
Finale takmičenja održaće se u zadnjoj sedmici aprila na jednom od univerziteta u Republici Srpskoj ili FBiH. Tačan datum i mjesto održavanja biće naknadno objavljeni na ovoj stranici.

Način takmičenja:

1. Zainteresovani studenti se moraju registrovati na sajtu www.imaginecup.com i unijeti podatke o svojim timovima najkasnije do 1. marta 2010. Tim sadrži 4 člana + mentora. Svi članovi tima i mentor se moraju registrovati na sajtu.

2. Timovi moraju poslati summary rada (1-2 kucane strane) najkasnije do 10. marta 2010 putem e-pošte na adresu
v-dragpa@microsoft.com

3. Radovi moraju da zadovolje uslove opisane na stranici http://imaginecup.com/Competition/mycompetitionportal.aspx?competitionId=37
kao i da budu u skladu sa zahtjevima:
o Radovi moraju da budu u skladu sa temom takmičenja za 2010 godinu: "Imagine a world where technology helps solve the toughest problems".
o Prezentacije rada te kompletna dokumentacija rada mora biti na engleskom jeziku.
o Rad mora da sadrži implementaciju ili korištenje XML Veb servisa.
o Aplikacija mora da radi na platformi Microsoft .NET Framework. Može se koristiti bilo koja verzija .Net.
o Aplikacija mora da bude razvijena korištenjem barem jednog proizvoda iz porodice Visual Studio (Express, Standard, Professional, ili Team System) za razvoj
o Aplikacija mora da bude potpuno funkcionalna i završena kako bi stekla pravo učešća na državnom finalu (koncepti i nekompletne aplikacije ne kvalifikuju se za takmičenje)

Radovi moraju da sadrže ili koriste funkcionalnosti barem jednog (1) od opcionih elemenata:
o Windows 7
o Windows Live SDK

o Upotreba Windows Mobile tehnologija
Silverlight
Azure za implementaciju aplikacije sa S + S arhitekturom
Windows MultiPoint Mouse SDK

4. Najkasnije do 15. aprila 2010 predaju konačne radove – dokument na ENGLESKOM JEZIKU (detaljan opis sistema sa opisom, skrinšotovima itd...), te video prezentaciju na ENGLESKOM JEZIKU u trajanju do 15 minuta (pogledati na engleski tekst u nastavku) tako što će ih uploadovati na sajtu www.imaginecup.com

5. Finale za BiH će se održati u zadnjoj sedmici aprila na jednom od fakulteta u RS ili FBiH kada će kvalifikovani učesnici prezentovati svoje završene aplikacije pred žirijem