Navigacija

Tempus Info dan na Univerzitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Tempus kancelarija u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci, organizovala je Tempus Info dan na Univerzitetu, 22. januara 2010. godine, u cilju što bolje pripreme svih zainteresovanih za sljedeći konkursni rok u okviru Tempus programa.

Šef Nacionalne Tempus kancelarije u Bosni i Hercegovini, g-din Suad Muhibić, održao je prezentacije sa temama ''Pregled programa Evropske unije koji podržavaju visoko obrazovanje'' i ''Treći poziv za prijedloge u okviru Tempus IV''.

Tempus Info danu prisustvovali su profesori i studenti Univerziteta u Banjoj Luci.