Navigacija

Posjeta Univerzitetu u Banjoj Luci Nj.E. ambasadora Grčke u BiH, g-dina Prokopios D. Mantzouranisa

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Obavještavamo Vas da će sutra, u utorak, 27. oktobra 2009. godine, sa početkom u 10 časova, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, predavanje održati Nj.E. ambasador Grčke u BiH, g-din Prokopios D. Mantzouranis (Procopios D. Mantzouranis), na temu: ''Grčka u BiH nakon Dejtona'' (''Greece in BiH after Dayton'').

Nakon predavanja, rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stanko Stanić, zajedno sa svojim saradnicima, u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, održaće sastanak sa g-dinom Mantzouranisom, o mogućnosti intenziviranja saradnje sa univerzitetima u Grčkoj.