Navigacija

Akademski kalendar za školsku 2009/2010. godinu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
Na 23. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci održanoj u petak, 19. juna 2009. godine, usvojen je Akademski kalendar za školsku 2009/2010. godinu. Nastava u zimskom semestru sa redovnom i povremenom provjerom znanja traje od 05. oktobra 2009. godine do 01. februara 2010. godine za sve godine studija (zimski praznici i pauza traju od 28. decembra 2009. do 11. januara 2010. godine). Nastava u ljetnom semestru sa redovnom i povremenom provjerom znanja traje od 08. marta do 21. juna 2010. godine za sve godine studija. U oba semestra nastave traje 15 sedmica.

Akademski kalendar za 2009/10. šk.. god.