Navigacija

Održan Seminar „Razvoj studijskih programa drugog i trećeg ciklusa“

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
World University Service (WUS) Austrija organizovao je na Univerzitetu u Banjoj Luci seminar pod nazivom „Razvoj studijskih programa drugog i trećeg ciklusa“, 12. marta 2009. godine, u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci

Seminar se organizovao u sklopu aktivnosti Degree Development Structure (DDS) projekta razvoja magistarskih i doktorskih studija koji se provodi u okviru programa WUS Austrija „Austrijska podrška razvoju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini 2008. – 2011.” kojeg finansira Austrijska kooperacija za razvoj (ADC) u ukupnom iznosu od 2185835 KM

Osnovni cilj ovog Programa jeste razvoj drugog i trećeg ciklusa studiranja tj. magistarskog i doktorskog studija na visokoškolskim ustanovama u BiH, uz poseban naglasak na povezivanju visokog obrazovanja sa tržištem rada, a samim tim i otvaranju većih mogućnosti za zaposlenje završenih studenata. Program je zamišljen kao podrška integraciji Bosne i Hercegovine u Evropski prostor visokog obrazovanja u smislu daljnjeg razvoja i osavremenjavanja visokoškolskih ustanova u BiH u skladu sa Evropskim standardima, doprinoseći time razvoju bh. ekonomije koji se zasniva na znanjima, kao i privlačnosti BiH kao ekonomske lokacije. 

U tom smislu i projekt Degree Development Structure (DDS) predstavlja podršku visokoškolskim institucijama u BiH zainteresovanim za razvoj novih studijskih programa usmjerenih na potrebe tržišta i društva. Ovaj projekat ima za cilj da podstakne i promoviše one visokoškolske ustanove koje su spremne da uvedu nove ili modifikuju postojeće nastavne planove i programe, te primjenjuju nove pristupe kod novih ili već postojećih modula tj. kurseva. 

Nakon objavljenog konkursa, WUS Austrija kancelarija u Sarajevu je primila 5 prijava, a kao rezultat toga u januaru 2009. godine potpisani su ugovori sa 4 fakulteta na 3 javna univerziteta u Bosni i Hercegovini za:

  1. magistarski studij Upravljanje kvalitetom u zdravstvu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u vrijednosti od oko 98000 KM
  2. magistarski studij Analiza hrane na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u iznosu od oko 139000 KM
  3. magistarski studij iz mašinstva na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u vrijednosti od oko 126000 KM
  4. doktorski studij iz informaciono-komunikacijskih tehnologija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u vrijednosti od oko 128000 KM 

Potpisivanjem ugovora označen je zvanični početak implementacije DDS projekta.

Obzirom da je jedan od ciljeva DDS projekta uspostavljanje i prikazivanje novih modela i metodologija pri izmjenama postojećih ili uspostavljanju novih nastavnih planova i programa u okviru drugog i trećeg ciklusa na univerzitetskim institucijama u BiH kako bi se prihvatili i uveli novi standardi u visoko obrazovanje u BiH, na seminaru su prezentovane sljedeće teme: Najnoviji trendovi u razvoju doktorskih studija – nacionalni i internacionalni impulsi (predavač mr Elizabet Vestfal (Elisabeth Westphal), savjetnik za bolonjski proces, visoko obrazovanje u Evropi i nastavu, Univerzitet Austrija), Potrebe i otvorene mogućnosti za internacionalizaciju studijskih programa (predavač mr Ulrike Kravagna (Ulrike Krawagna), kancelarija za međunarodnu saradnju, Univerzitet u Gracu) i Osiguranje kvaliteta u nastavnom procesu – validacija i evaluacija programa (predavač dr Dejan Bokonjić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu).