Navigacija

XIV MEĐUNARODNO NAUČNO-STRUČNO SAVJETOVANJE AGRONOMA REPUBLIKE SRPSKE

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
POLJOPRIVREDNI FAKULTET U BANJOJ LUCI KAO ORGANIZATOR SA:
 • Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu
 • Poljoprivredni Institut Republike Srpske Banja Luka
 • Društvo agronoma Republike Srpske
 • Poljoprivredni fakultet u Prištini
 • Biotehnički fakultet u Bihaću

POD POKROVITELJSTVOM VLADE REPUBLIKE SRPSKE:
 • Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
 • Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske

U SARADNJI SA:
 • Zadružnim savezom Republike Srpske
 • Privrednom komorom Republike Srpske
 • Institutom za agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj
 • Institutom za ratarstvo i povrtarstvo
 • Institutom za voćarstvo i vinogradarstvo
 • Institutom za agroekologiju i zemljište
 • Institutom za stočarstvo
 • Agencijom za sigurnost hrane BiH
 • Upravom za zaštitu bilja BiH

ORGANIZUJU:

XIV MEĐUNARODNO NAUČNO-STRUČNO SAVJETOVANJE AGRONOMA REPUBLIKE SRPSKE

Vrijeme i mjesto savjetovanja biće Vam saopšteno u II obavještenju (okvirno mart 2009.)

Više informacija (.PDF)